Veelgestelde vragen

Wat mag ik doneren?

1.   Alle werkende tablets en smartphones (PC's, worden in het kader van dit initiatief niet aanvaard, voornamelijk vanuit hygiënische overwevingen; PC’s zijn namelijk minder eenvoudig te reinigen).

Specifiek:

-         Deze toestellen mogen geen MDM-software (Mobile Device Management) bevatten, omdat ze daardoor meestal onbruikbaar zijn voor hergebruik;

-         Elk toestel moet voorzien zijn van een kabel en een geschikte lader;

-         Specifiek voor Apple-toestellen: geen Cloudlock en idealiter recenter dan de iPhone 6S, iPad 4, iPad mini 3

-         Specifiek voor Android-toestellen: niet vergrendeld en idealiter recenter dan versie 6.

-         Microsoft-toestellen (Surface/HP/Dell/Lenovo etc.) worden niet aanvaard omwille van technische redenen.

 

2.   Om logistieke redenen en om zoveel mogelijk aan de COVID-restricties te voldoen, is het minimumaantal gedoneerde stuks per partij 20 stuks.

 

3.  3. Indien u niet over dit minimumaantal tablets en/of smartphones beschikt maar toch een gebaar wil maken, kan u een financiële schenking doen via de volgende link https://donate.kbs-frb.be. Dit zal gebruikt worden om tablets en smartphones te kopen en deze te doneren. Donaties aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Hoe wordt het materiaal opgehaald?

In de dagen na de schenking wordt u gecontacteerd met precieze instructies om de inzameling te organiseren. De tablets/smartphones worden naar de faciliteit in Mechelen van Close the Gap gebracht, die ze volledig volgens de GDPR-normen zal recyclen. U krijgt een ISO-certificaat waarin staat dat al uw gegevens zijn verwijderd. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De faciliteit in Mechelen van Close the Gap zorgt voor de volledige verwerking van tablets en smartphones, volgens de normen van de GDPR-wetgeving. U krijgt een certificaat waarin staat dat al uw gegevens verwijderd zijn. Onze ISO-certificaten kunnen steeds gedeeld worden.

Als ik een gelddonatie doe, naar wie gaat het geld dan?

Uw geldelijke donatie wordt gebruikt om nieuwe of gebruikte tablets en smartphones aan te schaffen, die vervolgens worden verdeeld onder de begunstigden. Daarnaast kunnen uw donaties ook worden gebruikt om de kosten voor de distributie en verwerking van de gedoneerde toestellen te financieren. 

Komt deze schenking in aanmerking voor belastingvoordelen?

Alle gelddonaties van meer dan 40 euro gestort op rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting hebben recht op een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% op de betaalde bedragen.

Hoe kan ik een gelddonatie doen?

Dit kan via de volgende link https://donate.kbs-frb.be. Voor een donatie vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingvermindering van 45% op de betaalde bedragen.

Wanneer worden de tablets en smartphones geleverd?

De tablets en smartphones worden zo snel mogelijk geleverd, nadat ze verwerkt en gereinigd zijn en de benodigde programma’s geïnstalleerd zijn.

Aantallen

Om de distributie zo efficiënt mogelijk te organiseren, kan u vanaf 20 toestellen een donatie registeren.

Hoe kan ik mezelf kenbaar maken als donor?

Indien u wenst, kan uw naam vermeld worden als donor op de VirtualHugs-website; indien u dat niet wenst respecteren wij uiteraard uw privacy.

Worden de materialen gereinigd?

Wij zorgen ervoor dat de geleverde toestellen voldoen aan de hygiënenormen die zijn opgesteld om het Coronavirus te bestrijden.

Hoe en bij wie kan ik apparaten aanvragen voor mijn instelling?

Als u een aanvraag wilt indienen voor toestellen, neem dan contact op met ons team (bevirtualhugs@deloitte.com) en specificeer:

o   Naam en adres van de instelling

o   Naam, emailadres en telefoonnummer van het contactpersoon voor de levering

o   Hoeveel toestellen heeft u nodig? (min/max)

o   Heeft u de capaciteit om de benodigde software te installeren(bijv. Skype), aangezien de toestellen worden geleverd zonder vooraf geïnstalleerde software?

o   Wat zou de beste manier zijn om u de toestellen te leveren (idealiter willen we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande kanalen zoals voeding of eigen transport om te voorkomen dat er transportkanalen en interacties worden toegevoegd)?

o   Andere nodige informatie gelinkt aan de aanvraag

Welke ondersteuning wordt er geboden bij het omgaan met de tablets/smartphones?

Wij voorzien hulp via 3 kanalen:

  1. Op de website e-inclusive.be/handleidingen die hierbij kunnen helpen. Ze geven informatie over o.a. het gebruik van een smartphone/tablet, internet, Skype,...
  2.  Foto Beego is een platform (gratis aangeboden tijdens de Coronacrisis) dat families en/of vrienden verbindt met foto's en video's op de meest laagdrempelige manier met een minimale last op het zorgend personeel. De foto's worden persoonlijk bezorgd aan de residenten, de privacy is gegarandeerd. Website: foto.beego.be, voor meer info: foto@beego.be of via 078 485 400 (tussen 9u en 17u)
  3. Daarnaast bieden we telefonische ondersteuning bij vragen. Bel 078 485 400 (tussen 9u en 17u), of laat uw gegevens achter op beego.be/afspraak, dan belt een medewerker van Beego terug.

Maak het verschil!